İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

OMSAN Lojistik A.Ş. sunmuş olduğu hizmetlerde çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve faaliyetlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak konusunda:

  • Yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Gerçekleştirilen faaliyetlere uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirlemeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerin, risk ve fırsatların belirlenmesi ve bu konuda gerekli aksiyonların alınarak risklerin takibi ve azaltılmasını ve varsa fırsatların değerlendirilmesini,
  • Kazaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla kök neden analizlerinin yapılmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılmasını ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımının sağlanması ve çalışan görüşlerini iş sağlığı ve güvenliği kurul ve toplantılarında değerlendirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını,
  • Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle güvenli bir çalışma ortamının yaratılması ve korunmasını,

İLKELERİMİZ olarak benimsedik.