Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

OMSAN olarak, Çevre Yönetim Sistemini bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız sektörümüzde çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır. Bu amaçtan hareketle;

  • Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı,
  • Çalışanlarımızı “YEŞİL TÜKETİCİLER” haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi,
  • Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek çevresel etkiyi en aza indirgemeyi,
  • Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara, ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı,
  • İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
  • Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi ve kirliliğinin önlenmesi için çevre korumaya yönelik uygulamalara azami seviyede tutmayı,
  • Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi

İLKELERİMİZ olarak benimsedik.