Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

OMSAN Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile; iş sürekliliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve risk en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bilgi Güvenliği Politikası ve uygulamaları ile OMSAN Lojistik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunması sağlanacaktır.

OMSAN Lojistik yönetimi olarak, bu politikanın uygulanması ile;

  • Yasal gerekliliklere uymayı,
  • Üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler vb.) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı,
  • Entegre lojistik çözümlerini güvenli ve sürekli biçimde sunmayı,
  • Güvenlik olaylarından doğan her türlü kaybını en aza indirgemeyi,
  • Rekabet avantajı yaratmayı,
  • Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar dail olmak üzere, tüm ilgili taraflar için güvenilir, yenilikçi ve profesyonel bir firma olmayı,
  • ISO 27001 standardına uygun olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yürütmeyi, bu sistemin etkinliğini sürekli olarak artırmayı ve sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı ilkelerimiz olarak benimsedik.