Kariyer Yönetimi ve Gelişim

Eğitim ve Gelişim

Aynı yolda eğitim fırsatlarımızla da yanında olmaya devam ediyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlamak ve birlikte gelişmenin öncüsü olmak, ulaştığımız hedeflerimizde bizi biz yapan gurur duyduğumuz konuların başında geliyor. Sürekli değişimin esas olduğu günümüzde, sunduğumuz geniş eğitim olanaklarıyla, çalışma arkadaşlarımızı kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek ve bireysel hedeflerini yakalamaları konusunda destekliyoruz.

Sürekli gelişim gösteren ekipler yetiştiriyoruz, birlikte büyüyor, eğitim ve gelişim uygulamalarımızda eşit ve kapsayıcı olanaklar sunuyoruz. Çalışanlarımıza yüksek lisans, doktora programlarına, yabancı dil eğitim programlarına katılmalarını cesaretlendirmek amacıyla destek oluyoruz.

Performans Yönetimi

Her bir çalışanımızı birer yetenek olarak görüp, potansiyellerini performansa dönüştürmeleri için teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın bireysel gelişim planlarını oluşturup, güçlü yönleri ve gelişim alanlarına göre yol haritalarını çiziyoruz.

Şirket vizyonumuz doğrultusunda; ortak bir anlayış oluşturarak çalışanlarımızın performanslarının bu hedeflere yönlenmesini sağlıyoruz. Performans Yönetimi Sistemi kapsamında değerlendirmeleri iş hedefleri ve yetkinlikleri baz alarak yapıyor, yönetici ve çalışanlar arasında görüşmeler çerçevesinde, uzlaşma esasına dayalı olarak gerçekleştiriyoruz.

Yetenek ve Yedekleme Yönetimi

Çalışanlarımızın potansiyellerini fark etmek ve ortaya çıkarmak için Yetenek Yönetimi kapsamında tüm çalışanlarımızı değerlendiriyorıuz ve bir Omsan Yetenek Havuzu oluşturuyoruz.

Yetenek havuzunda yer alan çalışanlarımızı Değerlendirme Merkezi uygulamalarına alarak gelişim alanlarını belirliyoruz ve Bireysel Gelişim Planlarıyla gelişimlerini destekliyoruz.

Yönetsel pozisyonlarımızı potansiyel çalışanlarımız ile yedekliyoruz ve kariyer gelişimlerini desteklerken farklı yönetsel pozisyonlar için fırsat sunuyoruz.

Birlikte yol aldığımız çalışma arkadaşlarımızın gelişimini sağlayarak açık pozisyonlarımızı bünyemizdeki çalışanlarla doldurmayı önceliklendiriyor, yüksek iç terfi oranlarıyla ilerliyoruz.