Sürdürülebilirlik Yönetimi

Gelecek Nesillere Daha İyi Bir Dünya Bırakmak İçin Çalışıyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki sürdürülebilirlik performansımızı geliştirebilmek için etkin operasyonel yapımızdan yararlanıyoruz.

İklim değişikliği hususunda üzerimize düşenleri yerine getiriyor, karbon ayak izimizi asgari seviyeye düşürmenin yollarını arıyoruz.

Çevresel riskleri yönetecek uygulamalar tasarlıyor; yakıt tasarrufu, malzeme verimliliği ve kazasız sefer gibi somut sonuçlarla çevresel ayak izimizi asgari seviyeye düşürmek için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı Sıfır Atık Belgesi ile faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz.

Tüm atıklarımızı bertaraf ediyor, çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile oluşabilecek atık miktarının en aza indirilmesini, oluşan atıkların yeniden kullanımı veya geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyoruz. Tesislerimizde suyun verimli kullanılması adına altyapısal gereklilikleri karşılıyor, gerçekleştirdiğimiz kontrollerle verimli su kullanımını sağlıyoruz.

Tesislerimizde tüketilen enerji ve filomuzun yakıt tüketiminden oluşan kuruluş içi enerji tüketimini başta bilinçli personel davranışını teşvik ettiğimiz ve teknolojik altyapımızın gelişimini sağladığımız uygulamalarla yönetiyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK