Sürdürülebilirlik Yönetimi

Gelecek Nesillere Daha İyi Bir Dünya Bırakmak İçin Karbon Ayak İzimizi Azaltmaya Çalışıyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki sürdürülebilirlik performansımızı geliştirebilmek için etkin operasyonel yapımızdan yararlanıyoruz.

İklim değişikliği hususunda üzerimize düşenleri yerine getiriyor, dijital ortamda karbon ayak izimizi hesaplayarak; asgari seviyeye düşürmek için taşıma faaliyetlerimizi gözden geçiriyoruz.

Taşımacılıkta, demiryolu ulaşımı kullanılmasıyla daha az karbon salınımı yapmaktayız.

Çevresel risklerimizi yönetmek amacıyla faaliyetlerimizde son teknolojik yeniliklerden faydalanıyoruz. Bu kapsamda yakıt tasarrufu, çevresel riskleri yönetecek uygulamalar tasarlıyor; yakıt tasarrufu, malzeme verimliliği ve kazasız sefer gibi somut sonuçlarla çevresel ayak izimizi asgari seviyeye düşürmek için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı Sıfır Atık Belgesi ile faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz.

Tüm atıklarımızı bertaraf ediyor, çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile oluşabilecek atık miktarının en aza indirilmesini, oluşan atıkların yeniden kullanımı veya geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyoruz. Tesislerimizde suyun verimli kullanılması adına altyapısal gereklilikleri karşılıyor, gerçekleştirdiğimiz kontrollerle verimli su kullanımını sağlıyoruz.

Tesislerimizde tüketilen enerji ve filomuzun yakıt tüketiminden oluşan kuruluş içi enerji tüketimini başta bilinçli personel davranışını teşvik ettiğimiz ve teknolojik altyapımızın gelişimini sağladığımız uygulamalarla yönetiyoruz.

Omsan Logistics olarak, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce, dengeli, bütünleşik, çevreyle dost ve sürdürülebilir yük taşımacılığının desteklenmesi amacı ile hazırlanan ‘Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’ kapsamında ‘Yeşil Lojistik Belgesi’ almaya hak kazanarak, daha yeşil bir dünya için sürdürülebilirlik alanında somut adımlar atmayı sürdürüyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK