Kendinizi müşteri odaklı bir şirket olarak görüyor musunuz? Bunun 3 göstergesini bizimle paylaşır mısınız?

Müşteriyi odağına koyan şirketimizin stratejisinin temelini; entegre, dijital, çevreci uygulamalarımız, deneyimli insan kaynağımız ile müşterilerimizin çözüm ortağı olma felsefemiz oluşturuyor. OMSAN Lojistik olarak müşteri odaklı anlayışımızla ve çözüm ortağı yaklaşımımızla sürekli yeni iş modellerine,  dijitalleşmeye yatırım yaptık. Sürdürülebilirliğe ve verimliliğe müşteri ihtiyaçları doğrultusunda her zamankinden çok önem verdik. Özellikle zor bir dönemden geçen tedarik zinciri müşterilerimize katma değeri yüksek, verimli ve kurumsal çözümler ürettik. Müşterilerimizle birlikte çizdiğimiz yol haritasıyla dijital ve entegre lojistik çözümler sunarak onların rekabet güçlerini artırdık. Pandemiyle birlikte değişen süreçler içinde güncel ve butik hizmetler sunarak, müşterilerimize fayda sağlamaya devam ediyoruz. Örneğin hızlı aksiyon almanın önemli bir kriter olduğu günümüz ticaretinde, özellikle e-ticaret alanında, depo ve dağıtım operasyonlarını tek çatı altında gerçekleştirip etkin, esnek ve entegre çözümler üretiyor, müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz.

Müşteri memnuniyeti konusunda sektörünüzde nasıl bir yere sahipsiniz, iyileştirmek için neler yapıyorsunuz?

Müşteri odaklılığımız ve müşterilerimize yenilikçi çözümler sunma vizyonumuz, 45 yıla yakın bir süredir sektördeki öncü, köklü ve güvenilir lojistik firması oluşumuzda elbette en büyük rolü oynuyor. OMSAN Lojistik olarak bir adım öteye taşıdığımız müşteri memnuniyeti kavramını, ekonomik ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimizin beklentilerini öngörebilmek olarak daha geniş bir çerçevede ele alıyoruz.

Çeşitli kanallardan almış olduğumuz tüm geri bildirimleri kendimiz için bir iyileştirme fırsatı olarak görüyoruz. Gelen olumlu veya olumsuz tüm bildirimleri kayıt altına alıyor, bunları detaylı bir şekilde analiz ederek hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Sahayı ve operasyonel süreçleri belirlediğimiz KPI’lar (Key Performance Indicator) ile anlık olarak takip ediyor, gerekli noktalarda aksiyon planlarını hızlıca hayata geçiriyoruz.

Teknolojiyi bu stratejinin içine nasıl dâhil ediyorsunuz?

Müşterilerimizin çözüm ortağı olma stratejimizin bir gereği olarak tüm iş süreçlerimizde dijitalleşmeyi odağımıza alıyor ve bu sistemlerimizin etkin kullanımı için yetişmiş insan kaynağı unsurunu önceliğimiz olarak görüyoruz. Lojistik hizmeti alan müşterilerimizin planlamalarını verimli bir şekilde yapabilmeleri için bizden en önemli talepleri uçtan uca tüm tedarik zincirini eksiksiz şekilde izleyebilmeleri oluyor. İçinde bulunduğumuz yeni dönemde operasyonel verimliliğin üst seviyelere taşınması için mevcut iş süreçlerinin dijital dönüşümünü kaçınılmaz görüyor, bu amaçla teknolojideki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Teknolojik gelişmeleri mevcut süreçlerimize uygulamak bugün sunduğumuz hizmetlerin hız, kalite ve elbette verimliliğinin artmasına fırsat veriyor. Birçok iş sürecimizde otomasyona dayalı sistemlere geçiş yaptık. Ancak bunu yeterli bulmuyor, teknolojik gelişmeler ışığında yeni lojistik modeller geliştirmek ve ihtiyaçları da önceden tespit edebilmek hedefiyle çalışıyoruz. Müşterilerimizin sistemleriyle entegrasyonlar yaparak anlık bilgi akışı sağlıyor, takip sistemleri geliştiriyor, zaman ve maliyet avantajları ile verimlilik sağlıyoruz. Teknolojinin özellikle önem kazandığı depolama faaliyetlerimiz kapsamında, perakende ve e-ticaret sektöründeki müşterilerimiz için oluşturduğumuz sorter ve dikey asansörlü konveyör hatları altyapımızla ve sistemlere hakim etkin insan kaynağımızla müşteri operasyonlarımıza hız kazandırıyoruz.

Yeni dönemde yapacağınız 3 önemli projeyi/stratejiyi paylaşır mısınız?

Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz tüm projelerin ana unsurlarını dijitalleşme, müşteri memnuniyeti, entegre hizmetler ve sürdürülebilirlik oluşturacak. Hizmet yelpazemizi genişleterek, müşteri memnuniyetini artırmak ve ihtiyaç duydukları tüm lojistik hizmetleri entegre bir şekilde sağlamak amacıyla yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ulusal bir lojistik firması olmanın ötesinde küresel bir oyuncu olma hedefiyle sürdürülebilir büyümemizi devam ettireceğiz. Pandemi döneminde önemi bir kez daha anlaşılan, çevreci ve rekabetçi demiryolu taşımalarımızın hizmet portföyümüzdeki ağırlığının artırılmasını hedefliyoruz. Küresel lojistik yaklaşımlar çerçevesinde, dünyada gittikçe artan bir öneme sahip olan ve yükselen çevre bilinciyle şirketlerin finansal performansları kadar önemsenen sürdürülebilirlik uygulamalarını tüm iş süreçlerimizde daha da yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Yine sunduğumuz entegre hizmetler kapsamında bir diğer alan olarak denizyolu faaliyetlerimizi geliştirmeye, müşterilerimize tüm taşıma modlarında hizmet vermeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Tek cümle ile Müşteri Odaklılık stratejinizi paylaşır mısınız?

Müşterilerimizin iş süreçlerini onlarla birlikte tasarlamak, ihtiyaçları karşısında hızlı ve yenilikçi çözümler geliştirerek rekabet avantajlarını artırmak, müşteri odaklılık stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Müşteri odaklılık stratejimizi, şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenilirlik ilkeleriyle hareket ederek, çözüm ortağı anlayışıyla dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından izlemek; dijital, entegre, çevreci çözümler sunarken, başta müşterilerimiz olmak üzere, tüm paydaşlarımız tarafından küresel ölçekte en çok tercih edilen lojistik oyunculardan biri olmak olarak tanımlayabiliriz.