Lojistik sektörü geçen yılı nasıl geçirdi? Pandeminin sektöre etkileri neler oldu?

Pandeminin ilk döneminde yaşanan belirsizlik ortamına ve sınırların kapanmasıyla Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa Birliği pazarları başta olmak üzere, ithalat ve ihraç yükü taşıyan araçların karşılaştığı kısıtlamalara rağmen lojistik sektörü hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girmeyi başardı. Önemli bir gösterge olan Lojistik Güven Endeksi’nin olumlu yönde arttığını görmek memnuniyet verici oldu. Yılın son çeyreği de 2021’e umutlu bakmamızı sağladı.

Sektör 2021 yılına hangi hedeflerle girdi? Yılsonu için beklentiniz nedir?

2021’in lojistik sektörü açısından bir toparlanma yılı olacağını düşünüyoruz. 2021 yılında e-ticaret hacmi daha da artacak. Tüketici alışkanlıklarının kısa sürede değişmeyeceğini, tam tersi bu yönde artışın devam edeceğini ve e-ticaret alanında doğru konumlanan firmaların pazar paylarını büyüteceğini düşünüyoruz. OMSAN olarak biz de ilerleyen dönemde e-ticaret odaklı müşteri ağını daha da genişletmeyi planlıyoruz.

Sektörün yeni dönemde büyüme dinamikleri neler olacak? Beklentileriniz nedir?

Lojistik süreçlerinin etkin şekilde izlenebilmesi ve yönetilebilmesi için dijital dönüşüm daha da önem kazanıyor. Uçtan uca tüm tedarik zincirini eksiksiz şekilde izleyebilmek, lojistik hizmeti alan müşterilerin artan talep ve beklentileri arasında yer alıyor. İçinde bulunduğumuz yeni dönemde operasyonel verimliliğin üst seviyelere taşınması için mevcut iş süreçlerinin dijital dönüşümünü kaçınılmaz görüyoruz. Bu amaçla OMSAN Lojistik olarak, teknolojideki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Hizmet verdiğimiz farklı sektörlerdeki müşterilerimiz aracılığıyla aynı anda birden fazla tedarik zincirinin parçası olabilmekteyiz. Bir çözüm ortağı misyonuyla hareket ederek tedarik zinciri sahibi müşterilerimize kazanç sağlayacak, rakiplerinden farklılaştıracak, sistemlerine uygun ve sürdürülebilir teknolojik dönüşüm projeleri sunuyor ve bunları hızla hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme süreçlerimizde, siber güvenlik unsurlarını da dikkate alarak, sektördeki dönüşüme en hızlı uyum sağlayan firmalar arasındayız.

Küresel lojistik sıralamasında performans yükseltmenin yolu nereden geçiyor? Sizin bu konuda çalışmalarınız var mı?

OMSAN olarak İstanbul’da Genel Müdürlüğümüz ve İzmir, Ankara, Mersin, Zonguldak’ta bölge müdürlüklerimizin dışında, Fransa, Romanya, Rusya, Fas ve Kazakistan’da şirketlerimiz bulunuyor. Lojistik hizmetlerimizi global bir boyuta taşıma vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz ve önemli yatırımlarımız arasında yer alan bu varlıklarımız; bize çok daha büyük bir coğrafyada söz sahibi olma gücü, sektör trendlerini yakından izleme ve doğru stratejilerle hareket etme avantajı sağlıyor. Küresel lojistik yaklaşımları çerçevesinde, gittikçe önemi artan ve şirketlerin finansal performansları kadar önemsenen yeşil lojistik uygulamalarını yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Küresel lojistik sıralamasında performans yükseltmenin bir yolu da örneği görülmemiş adımları atmaktan geçiyor. OMSAN olarak 2020 yılında çalışmalarına başladığımız Marmaray üzerinden Avrupa’dan Asya’ya otomobil taşımacılığı projemizle dünyada bir ilke imza atmış olduk. 550 metre uzunluğundaki oto taşıma trenimiz ile Romanya’dan yüklediğimiz 200 adetten fazla otomobili, 60 metre derinliğiyle raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip olan Marmaray’dan geçirerek İzmit Köseköy’e ulaştırdık. Böylece dünyada denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan ilk şirket unvanının da sahibi olduk. Kıtalar arası demiryolu taşımacılığında aktarma yapmadan ve vasıta değiştirmeden yüklerin güvenli bir şekilde varış yerlerine ulaştırılmasını sağlayan Marmaray’ın getirdiği bu avantajı kullanarak uluslararası demiryolu taşımacılığına da hız vermeyi planlıyoruz.

Şirket olarak 2020 yılını nasıl geçirdiniz?

OMSAN Lojistik olarak müşteri odaklı anlayışımızla, yeni iş modellerini, sürdürülebilirliği, verimliliği ve müşteri ihtiyaçlarını her zamankinden çok odağımıza aldık. Bir OYAK şirketi olarak; şeffaflık, hesap verilebilirlik, güvenilirlik ilkeleriyle hareket eden, dünyadaki teknolojik gelişmelere önem vererek yakından izleyen, sektöründe öncü bir şirketiz. OYAK şirketleri ile aynı çatı altında faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki lojistik süreçlerini de üstlenerek sinerjimizi artırdık. Hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapı yatırımlarımızla, devletimizin getirmiş olduğu düzenlemeler ve önlemler ile gerek pandemi dönemine gerekse post-pandemi sürecine hızlıca adapte olduk ve rakiplerden bu anlamda farklılaştık. Tedarik zinciri boyunca var olan tüm temas noktalarının azaltılması ya da tamamen kaldırılması amacıyla uçtan uca temassız süreçler stratejisi oluşturarak, yöntemlerimizi yeniden tanımladık. Müşteri ilişkileri anlamında kesintisiz bir süreç yönettik, her an erişilebilir, hizmet sağlayabilir olduk ve temas gerektirmeyen yeni süreçler tasarladık. Bunun yanı sıra depo ve sahalarda yeni kiosk ve otomasyon noktaları oluşturduk. Sahadaki personelin arasındaki mesafelerin kontrolü için görüntü işleme sistemlerinin entegrasyonu üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor.

Pandeminin şirketinize etkileri neler oldu?

OMSAN Lojistik olarak bu dönemde teknoloji ve dijital dönüşüm odak noktamız oldu. İş süreçlerimizin teknolojik altyapıya kavuşturulması planlarımızı hızlıca öne çektik. Veri analitiği çalışmalarımızın sonucunda müşterilerimize değer yaratan iş sonuçları elde ettik. Teknolojik altyapı yatırımlarımızla, farklı boyutta dalgalanma yaşayan müşterilerimizin beklentilerine hızla cevap verebildik. Entegre hizmetler verebildiğimiz için karayolu, denizyolu, demiryolu modlarındaki taşımalarda meydana gelen fırsatlara göre pozisyon aldık.

Sizin şirket olarak bu yıl gündeminizde neler var?

Günümüzde lojistik sektörünün, paydaşlarımızın bizlerden beklentisi; entegre, dijital, çevreci, sürdürülebilir, müşteri odaklı lojistik hizmetler sunmamız. Bizi daha da ileriye taşıyacağına inandığımız bu kavramları nitelikli, deneyimli insan kaynağımız olmadan sürdürülebilir görmüyoruz. Bu nedenle çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz. Değişen iş dünyası gereksinimlerine şirket olarak ayak uydurabilmek, çalışanlarımızı değişime hazır kılmak için koçluk programları oluşturuyoruz. Bu kapsamda, şirket içinden “Değişim Elçileri” ekipleri oluşturarak yeni iş modellerini sadece yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya da tetikleyecek çalışmalar başlatıyoruz. Koçluk programları ve eğitimlerle çalışanlarımızın çevik yaklaşımlar kazanmalarını sağlıyoruz.

Bir diğer önemli başlığımız da müşterilerimiz. Müşterilerimizin işlerini ileriye taşımalarında OMSAN’ı seçmenin doğru karar olduğunu kattığımız değerlerle veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaçları onlarla birlikte analiz ederek ve verimlilik artırıcı sonuçlarla yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Yatırımlarınız neler olacak?

Bu yıl yatırımlarımızın odağında dijitalleşme olacak. Şirketimizin orta ve uzun vadeli strateji planlarına bağlı kalarak, sektördeki yenilikçi uygulamaların öncüsü olmaya ve sektörümüzün gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hizmet yelpazemizi genişleterek, tüm iş süreçlerimizde dijitalleşmeye, müşteri memnuniyeti ve çalışanlarımıza yapacağımız yatırımları odağımızdan kaçırmayarak,  global bir lojistik hizmet sağlayıcısı olma hedefiyle sürdürülebilir büyümemizi devam ettireceğiz.