Türkiye’de demiryolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip ilk özel tren işletmecisi kimliğiniz sizlere ve sektöre neler kattı?

Türkiye’de demiryolu tren işletmeciliği yetki belgesini almış ilk özel tren işletmecisiyiz. Bu kapsamda 2017 yılından beri Demirdağ-İskenderun ve Hasançelebi-Demirdağ hattında cevher taşıması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca TCDD Taşımacılık A.Ş. ile farklı hatlarda baca tozu taşıması yapıyoruz. Vagon, lokomotif, konteynerlerden oluşan özmal ve kiralık demiryolu filomuzla Türkiye’nin çeşitli noktalarında kömür, petrokok, cevher, klinker, baca tozu ve rulo sac taşımaları gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimize maliyet ve transit süre avantajıyla birlikte mal ve can emniyeti yönünden güvenli taşımacılık hizmeti veriyoruz. Önemli ekonomik değerlerimizden cevher, hammadde trafiğine sağladığımız katkının dışında yarattığımız en büyük katma değerin “Yeşil Taşımacılık” olarak nitelendirilen demiryolu taşımacılığının yaygınlaştırılması olduğunu söyleyebiliriz. 

Marmaray üzerinden dünyanın ilk kıtalar arası otomobil taşımacılığını gerçekleştirdiniz. Neler söylemek istersiniz?

OMSAN Lojistik olarak, müşteri odaklı, dijital ve çevreci iş modellerimizle birlikte, entegre hizmetlerimizden çevreci ve rekabetçi demiryolu taşımacılığının portföyümüzdeki ağırlığını artıracağız. 2020’de dünyada bir ilke imza atarak Marmaray üzerinden, Avrupa’dan Asya’ya otomobil taşımacılığı gerçekleştirdik. Oto taşıma trenimizle, 200’den fazla aracı Romanya’dan İzmit’e ulaştırarak, dünyada denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan ilk şirket unvanının sahibi olduk. Şirketimiz ve ülkemiz adına önemli bir operasyonu başarıyla tamamladık. Yeni uluslararası tren seferleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demiryolunun artan önemiyle, Fransa, Romanya, Fas’taki şirketlerimizle farklı coğrafyalarda hizmetlerimizi genişletiyor, demiryolu taşımalarını stratejik hedeflerimiz kapsamında görüyoruz.

Lojistik sektörünü son dönemde yaşanan pandemi ciddi anlamda etkiledi. Üstelik kıtalar arası lojistikte alınan birtakım kararlar da (sertifikasyon ve Avusturya’da benzinde KDV iadesi iptali gibi) yeni güzergah çizilmesine ve doğal olarak fiyat ve zamanlamaya etki etti. Sektörde yaşanan sorunlara dair neler söylemek istersiniz? İhracat yapan firmaların da dolaylı olarak karşılaştığı bu tür sorunlara yönelik ne gibi çalışmalarınız oluyor?

Salgınla yaşanan belirsizlik ortamı, sınırların kapanması, alınan tedbirlere rağmen sektör hızla toparlandı. Bu dönemde, müşterilerimize teknolojik dönüşüm projeleri sunduk. Teknolojik altyapı yatırımlarımız, geniş filo ağımız ve intermodal çalışmalarımız ile pandemi ve post-pandemi sürecine hızlıca adapte olduk. Yeni iş modellerine, sürdürülebilirliğe, dijitalleşmeye, verimliliğe odaklanarak rekabet avantajı yakaladık. Müşterilerimizin uçtan uca tüm tedarik zincirini izleyebilmeleri için mevcut süreçlerinin dijital dönüşümünü sağladık. Hizmetlerimizde hız, kalite ve verimliliği artırdık. Bulunduğu sektöre göre farklı boyutlarda dalgalanma yaşayan müşterilerimizin her an yanında olduk. Çözüm ortağı stratejimizle yeni lojistik modeller geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarını önceden tespit edebilmek hedefiyle çalıştık. Müşterilerimize anlık bilgi akışı sağlarken, takip sistemleri geliştirerek zaman ve maliyet avantajı sunduk. Pandemiyi hafifletmek ve iş akışının devamlılığı için tedarik zinciri boyunca tüm temas noktalarının kaldırılması amacıyla temassız süreçler tasarladık, sahalarda yeni kiosk ve otomasyon noktaları oluşturduk. Sahadaki personelimizin arasındaki mesafelerin kontrolü için görüntü işleme sistemlerinin entegrasyonu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

Lojistik sektörü özelinde OMSAN Lojistik’in 2021 beklentileri nedir?

OMSAN Lojistik olarak, iş süreçlerimizde dijitalleşmeye, müşteri memnuniyetine, yetişmiş insan unsuruna odaklanarak; entegre, çevreci, sürdürülebilir hizmetler sunan global lojistik firması olma hedefiyle çalışıyoruz. Lojistik süreçlerin etkin izlenebilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması için iş süreçlerimizin dijital dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi uygulamalarımızla sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2021’de e-ticaret hacminin artmasını, bu alandaki firmaların pazar paylarını büyütmelerini ve sektörün eski ivmesine kavuşmasıyla birlikte insan kaynağı gereksiniminin de artmasını bekliyoruz. OMSAN Lojistik olarak, sektörün yeniden güçlenmesi için projelerimize ve istihdam sağlayarak sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz.