Fast Company Dergisi’ne verdiği röportajda Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık, stratejilerinin odağında müşteri memnuniyeti, entegre hizmetler, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin yer aldığını söylüyor. Yeni dönemde dijitalleşmeyi de öne çıkararak, büyümeye devam edeceklerini belirtiyor. Varlık, global açılım ve e-ticarette fark yaratacaklarını paylaşıyor.

Müşteri odaklılık stratejimizi oluştururken şeffaflık, verimlilik, sürekli iyileştirme ve güvenirlilik ilkeleriyle hareket ediyor, tüm paydaşlarımız tarafından bölgesel ve küresel ölçekte en çok tercih edilen lojistik oyuncularından biri olmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz rekabetçi ve verimli çözümlerimizle sunduğumuz hizmetlerimiz hem müşterilerimiz hem de şirketimiz için her alanda sürdürülebilir ve karlı büyümeyi getiriyor. Küresel sektör tecrübemizi yenilikçi ve profesyonel yapımızla güçlendiriyor, tedarik zincirinde müşterilerimize özel, uçtan uca sunduğumuz entegre, rekabetçi, verimli ve kurumsal çözümlerle fark yaratıyoruz. Müşterilerimiz için entegre sunduğumuz hizmetler, multimodal hizmet verme kabiliyetimiz uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor ve ödüllendiriliyor. İş dünyasının “Satış Ve Müşteri Hizmetleri” alanındaki önemli ödüllerinden Stevie Awards’ta iki ödüle birden layık görüldük. ‘İş Birliği Çözümü’ kategorisinde Altın, ‘Müşteri Hizmetleri Başarısı’ kategorisinde ise Bronz ödülün sahibi olduk.

Hayata geçirdiğimiz başarıların altında yatan Omsan Logistics markasının ruhunu ve enerjisini 2022’nin başında yeni logomuzla yansıtmak istedik. Yeni kurumsal kimliğimizi tanımlayan logoda farklı renklerden oluşan daire formu entegre hizmet alanları olan tüm dünyayı, daire formundan çizgisele doğru dönüşen hareketler ise hızla ilerlemeyi simgeliyor. Logodaki kırmızı renk ise OYAK güvenini temsil ediyor. Yeni logumuz altında daha büyük başarılara imza atacağımız inancıyla global bir şirket olma vizyonumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Odağımızdaki 4 kritik konu

Omsan olarak, tüm faaliyetlerimizin odağında müşteri memnuniyeti, entegre hizmetler, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yer alıyor. Teknolojinin sektöre getirdiği avantajların çeşitli hizmet alanlarımızdaki kullanımını artırarak sürdürüyoruz. “Yeşil Taşımacılık” olarak da nitelendirilen demiryolu taşımacılığında da sektörde fark yaratıyoruz. Çevreci ve rekabetçi demiryolu taşımalarımızın hizmet portföyümüzdeki ağırlığını artırarak, karbon ayak izimizi asgari seviyeye düşürerek çevreye çok önemli katkılar sağlıyoruz. Özellikle AB Yeşil Mutabakat ile birlikte lojistik firmalarının sektörde ne kadar çevreci projelere imza atarlarsa o kadar fark yaratacaklarına inanıyoruz. Biz de küresel lojistik yaklaşımlar çerçevesinde sürdürülebilirlik uygulamalarımızı tüm iş süreçlerimizde daha da yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene Türkiye’deki toplam demiryolu ile gerçekleştirilen taşımalar içerisinde yüzde 10’un üzerinde pay alarak, özel firmalar içinde lider olduk. Yine sunduğumuz entegre hizmetler kapsamında denizyolu faaliyetlerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz. Omsan, çevreci bir ulaşım şekli olan denizyolu ile hem özmal hem de kiralık gemilerle gerçekleştirilen operasyon hacmini de yaklaşık 8 kat artırdı.

İnsan kaynağına yatırım!

Çalışanlarımıza çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Değişen iş dünyası gereksinimlerine şirket olarak ayak uydurabilmek, çalışanlarımızı değişime hazır kılmak için koçluk/mentorluk programları ve eğitimlerle çalışanlarımızın çevik yaklaşımlar kazanmalarını sağlıyoruz. Entegre olarak tüm insan kaynakları uygulamalarının yer aldığı ve kapsamlı mobil sistem altyapısına sahip uygulamalarımızla da sektörde fark yaratıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Omsan Akademi ve OYAK tarafından sunulan DijitalİK platformu ile çalışanlarımızın kişisel ve mesleki/teknik gelişimlerine destek oluyoruz. Bu yıl OYAK bünyesinde hayata geçirilen “Rotamız Gelecek” eğitim projesiyle de yeteneklerin gelişimi kişisel olarak ihtiyaç duyulan her konuda eğitimlerle destekleniyor.

Global açılım ve e-ticaret

Önümüzdeki dönemde odağımızda büyüme stratejimizin merkezine koyduğumuz dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiğimiz başarılı dönüşüm süreçlerini yönetmek ve müşteri memnuniyetini artırmak yer alacak. Bunun yanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yurt içindeki ve yurt dışındaki istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Fas’ta hizmet verdiğimiz araç park sahalarına ilave olarak Romanya Mioveni’de müşteri ihtiyaçlarına özel altyapısını oluşturduğumuz Özmal Park Sahamızla da küresel oyuncu olma hedefimize daha da yaklaştık. Önümüzdeki dönemde öncü olduğumuz otomotiv ve enerji taşımacılığı ile demiryolu hizmetlerinde de aynı şekilde yurt dışında hizmet verebilmek adına altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. E-ticaret sektörüne yönelik geniş kapsamlı atılım hedeflerimizi gerçekleştirmek için de altyapı çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2 bin üzerinde kullanıcısı olan e-lojistik portalı kullanıyoruz. Gerek konvansiyonel gerekse e-ticaret lojistiği süreçlerimizi bu atılım hedefi paralelinde şekillendirdik. Yurt dışından gelen ürünlerin limanlardan taşınması, antrepo ve gümrük işlemleri, transit ticaret, depolama, dağıtım ve tersine lojistik hizmetlerini tedarik zinciri boyunca sunma kabiliyetine sahibiz. Depolama ve dağıtım alanlarımızın genişlemesine katkı sağlayacak, dinamik ve hızlı hareketlere imkân verecek tasarımları planlıyor, yazılımlarımızı revize ediyoruz.

“Yeni dönemde müşteri talepleri değişti”

Özellikle pandemi sonrasında hızlı bir dönüşüm yaşayan tüketici taleplerini yakından takip ve analiz ediyoruz. Müşterilerimizin pandemi sonrası değişen ihtiyaçlarını anlayan, onlara en iyi alternatifleri sunabilen uzman kadromuzla oluşturduğumuz aksiyon planlarımızı iş süreçlerimize yansıtıyoruz. Bireysellik artık yerini kolektif yaklaşımlara bırakıyor. Önümüzdeki dönemde müşterilerin taleplerinin 3 ana başlıkta şekilleneceğini söyleyebiliriz. Bunlar; daha iyi bir deneyim, ürün ve hizmet, çevresel etki ve sürdürülebilirlik, son olarak da iletişim ve etkileşim beklentisi, yani şeffaflık. Biz de yatırımlarımızı sadece varlıklara değil bu kavramlara da yaparak ürün-hizmetkalite çıktılarımızı başarıya ulaştırmaya devam ediyoruz

Teknolojiyle Gelen Dönüşüm

Lojistik süreçlerinin etkin şekilde izlenebilmesi, yönetilebilmesi ve operasyonel verimliliğimizin üst seviyelere taşınması için, özellikle müşteri memnuniyetini sağlamak açısından önemli bir gereklilik haline gelen dijital dönüşüm sürecimizi başarıyla yönetiyoruz. Teknolojik gelişmeleri mevcut süreçlerimize dahil etmek, bugün sunduğumuz hizmetlerdeki hız, kalite ve elbette verimliliğinin artmasına fırsat veriyor. Birçok iş sürecimizde otomasyona dayalı sistemlere geçiş yaptık. Teknolojik gelişmeler ışığında yeni lojistik modeller geliştirmek hedefiyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Omsan olarak, müşterilerimizin sistemleriyle entegrasyonlar yaparak anlık bilgi akışı sağlıyor, takip sistemleri geliştiriyor, zaman ve maliyet avantajları ile verimlilik sağlıyoruz. Teknolojinin özellikle önem kazandığı depolama faaliyetlerimiz kapsamında, perakende ve e-ticaret sektöründeki müşterilerimiz için oluşturduğumuz sorter ve dikey asansörlü konveyör hatları altyapımız ve sistemlere hakim etkin insan kaynağımızla müşteri operasyonlarımıza hız kazandırıyoruz. Depolama hizmetinde terzi usulü müşteriye özel depolar ve otomasyon sistemleri dizayn ederek çalışıyoruz. Ayrıca özel olarak geliştirilmiş farklı dijital uygulamalar ve entegrasyonlarla da müşteri memnuniyetini destekliyoruz. Denizyolu konteyner taşımacılığında müşterilerin yüklerini online ve şeffaf olarak takip edebilecekleri dijital yük takip uygulamasını hayata geçirdik. Dijital uygulamalar arasında selfservis uygulamalar, kiosklar, anlık araç izlenebilirliği, müşteri sistemi ile entegrasyon, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) kullanımı öne çıkıyor. RPA kullanımı ile gerçekleştirilen işlerde, hatasız daha hızlı ilerleyerek müşteri memnuniyetini artırıyoruz. Otomotiv Lojistiği tarafında ise kiosk uygulaması ile manuel yapılan araç kabul işleminin, çalışanlar tarafından self servis yapılması ile belgelerin basılmadan ve ofise giriş yapılmasına gerek kalmadan işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz.